Головна сторінка
Біографія

Олександр Олександрович РІЗНИК

(Александр Александрович РЕЗНИК)

 

 

музикознавець, культуролог, композитор, поет

Народився 17 січня 1956 р. в м. Києві.

Раннє дитинство минуле в м.Запоріжжі, з яким О.Різник не пориває зв’язків донині.

Освіта:

У Києві навчався у Середній загальноосвітній школі № 33 та в Дитячій музичній школі № 3 (у 1965-1970 рр. – по класу домри, у 1970-1971 рр. – по класу фортепіано).

У 1975 р. закінчив з відзнакою музично-теоретичне відділення Київського музичного училища ім. Р.М. Глієра.

У 1980 р. закінчив (також з відзнакою) історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського.

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю “музикознавство”. Тема дисертації: «Сучасна авторська пісня і тенденції її розвитку в Україні».

Відзнаки:

 1. Подяка Київського міського голови – 19 квітня 2004 р.
 2. Почесні грамоти Міністерства культури і туризму України – 30 серпня 2005 р., 19 березня 2008 р.
 3. Почесна грамота Кабінету Міністрів України – 22 квітня 2009 р.

Кар`єра:

1980-1986 рр. - Державне видавництво “Музична Україна”, редактор, ст. редактор, зав. групою тематичного планування; 1986-1995 рр. – Державне видавництво “Українська Енциклопедія” ім. М.Бажана: науковий редактор, ст. науковий редактор наукової редакції мистецтва і архітектури. Брав участь у підготовці Енциклопедії “Мистецтво України”, “Українського Радянського енциклопедичного словника” (2-е вид.), “Зведення пам’яток України”, “Вулиці Києва” тощо.

Січень-жовтень 1998 р. – зав. науковою редакцією енциклопедії “Мистецтво України” Державного видавництва “Українська Енциклопедія” ім. М.Бажана.

У 1995-2002 рр. – ст. науковий співробітник, у 2003-2015 рр. - завідувач лабораторії досліджень аудіовізуальних мистецтв та масової культури Українського центру культурних досліджень МКТ України, одночасно (у 1999-2014 рр.) – вчений секретар УЦКД.

У 2001-2012 рр. (за сумісництвом) – доцент Київського національного університету культури і мистецтв (дисципліна – «Соціологія масової культури»), у 2001-2003 рр. (за сумісництвом) – доцент НАКККіМ (тоді ДАКККіМ; дисципліни – «Соціологія мистецтва», «Соціологія музичної культури»).

Основні праці О.О.Різника з культурологічної та мистецтвознавчої проблематики
(у хронологічному порядку):

 1. Сучасна авторська пісня і тенденції її розвитку в Україні // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. - К., 1992. - 174 с. + 200 с. додатків.
 2. Українська авторська пісня. Основні етапи розвитку // Українська культура. - 1993, №№ 1, 2.
 3. Вчорашня криза сьогодення [проблеми становлення та розвитку новітньої української міської культури] // Українська культура. 1993, № 7.
 4. Кобзарське мистецтво у світлі культурологічної прогностики // Кобзарсько-лірницькі традиції та їх сучасний розвиток: Збірка наук. праць. - К., 1994.
 5. Українська розбудова: депровінціалізація чи культурна цілісність? // Посвіт. - 1994, № 1.
 6. Логіка становлення нації та державна культурна політика // Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми: Збірка наук. праць. - К., 1995.
 7. Звуковий простір як чинник культури // Посвіт. - 1995, № 4; 1996, № 1.
 8. Кобзарство: традиції і сучасність // Слово і час. - 1997, № 9.
 9. Духовный озон Европы [о современных тенденциях жанра авторской песни] // Русское собрание. - 1997, № 12.
 10. Музика. Обряди і свята. Пісня. Танець. Фольклор // Нариси української популярної культури. – К., 1998.
 11. “Народний поет” сьогодні (Василь Симоненко) (у співавт. з О.Гриценком). Нереалізований поп-ідол чи співець-мученик (Володимир Івасюк) // Герої та знаменитості в українській культурі: Збірка наук.-популярних нарисів. - К., 1999.
 12. Культурно-мистецький простір України на межі тисячоліть і роль незалежних культурно-мистецьких організацій у його формуванні (аналіз стану і проблеми) / Проблеми вдосконалення економіко-правових механізмів діяльності недержавних культурно-мистецьких організацій. Матеріали наук.-практичного семінару. – К., 2000.- с.16-20.
 13. Авторська пісня в Україні: пострадянський етап // Посвіт. - 2000, № 2. – с.58-60.
 14. Музична культура і право в Україні: постановка проблеми // Культурна політика в Україні в контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнар. наук.-практичної конференції. – К., 2001. – с.166-169.
 15. Мистецтво як чинник соціальної спільноти // Мова і культура: Збірник наукових праць.– К., 2001.- Т. 1, вип. 3.- с.120-127.
 16. Ставлення місцевих керівників культурної галузі до перспектив її розвитку та проблем роздержавлення: огляд результатів анкетування // Роздержавлення в культурній сфері України: світовий досвід та українські реалії. – К., 2001.- Вип.1.
 17. Ставлення політичних “еліт” до проблем меншин та полікультурності // Багатокультурність і освіта: Матеріали наук.-практичного семінару. – К., 2001.
 18. Папа, який побував в Україні [аналіз висвітлення візиту Іоанна Павла ІІ в Україну у вітчизн. пресі]. - Критика, 2001, ч.11.
 19. Внесок України у світову культуру і перспективи розвитку національного інтелекту // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь.– К., 2002. – Вип. 1.- с.505-513.
 20. Парламентські вибори-2002: культура і мистецтво в програмах політичних партій і блоків України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002, № 4. – с. 140-145.
 21. Авторская песня в постсоветской Украине: вопросы двуязычия. – Поэзия.ру: международный литературно-поэтический интернет-журнал. – ч. 1, (режим доступа : http://poezia.ru/article.php?sid=28318), ч. 2 (режим доступа : http://poezia.ru/article.php?sid=28320).
 22. Трансформации жанра авторской песни в постсоветскую эпоху // Новое поколение и диалог культур на постсоветском пространстве: Материалы II Конгресса деятелей культуры и искусства государств-участников СНГ. Минск-Мир-Гродно, 3-6 июня 2004 г. – Минск, 2004. – с.94-102.
 23. Проблеми державної підтримки академічних напрямків музичної культури та академічної музичної освіти. Аналітичне дослідження.- Сайт Українського центру культурних досліджень МКТ України. – www.culturalstudies.in.ua/zv_2003_s4.php.
 24. Малі форми музичного мистецтва (авторська пісня, новітнє кобзарство, камерна “акустична” пісня тощо) як чинник духовно-естетичного виховання у пострадянському суспільстві. Аналітичне дослідження.– Сайт Українського центру культурних досліджень МКТ України. – www.culturalstudies.in.ua/zv_2004_s4.php.
 25. Музика в телеефірі України: дослід культурологічного аналізу // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – К., 2007. – Ч.2. – с. 324-326.
 26. Деякі тенденції музичного телеефіру України на початку ХХІ століття // V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – К., 2007. – с.252-258.
 27. Українська музика в мережі Інтернет // «Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії». Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. Київ, УЦКД, 22-23 листопада 2007 р. – К., 2008. – С.440-445.
 28. Музичний телепростір України: основні тенденції // «Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика»: матеріали Всеукр. наукової конференції, присвяченої пам’яті доктора філософських наук, професора О.М.Семашка.– К., 2008. – С.94–97.
 29. Деякі тенденції музичного радіоефіру XXI ст. // VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: матеріали Всеукр. наук.–практ. конференції. – К., 2008.- с.186-191.
 30. До питання про взаємодію національного продукту, національного виробника і національного споживача // Україна: від самобутності до соборності : Матеріали Всеукр. наук.-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня заснування НАН України (22-23 травня 2008 р.). – К.: ДАКККіМ, 2008. – с. 272-275.
 31. Бардівське мистецтво пострадянської України: взаємодія мов і музичних стилістик / О. О. Різник // Культура України: цілісність у регіональній різноманітності : Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., ДАКККіМ, 19 листопада 2008 р. – К. : ДАКККіМ, 2008. - с. 187-192.
 32. Від кобзарства до кобз-арту: роздуми про емансипацію традиційної народної культури // Сучасний стан та перспективи розвитку народознавчої науки в Україні: Матеріали Круглого столу пам’яті В.Т. Скуратівського. – К.: УЦКД, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. - с. 172-193.
 33. Літопис культурно–мистецького життя України: методико–методологічні засади // Культурна трансформація сучасного українського суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф. «VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва “Культурна трансформація сучасного українського суспільства”», УЦКД, 4-5 червня 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – Ч. 2. – С. 160-167.
 34. Музичні програми в електронних ЗМІ України та питання вдосконалення державної політики у цій сфері. Аналітичний огляд. — Сайт Українського центру культурних досліджень Мінкультури України. — Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/2009_zv1_menu.php.
 35. Поняття «традиційна культура» та його відображення в навчальних посібниках з культурології України і Росії // Народознавчі студії пам’яті В.Т.Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку»: збірник матеріалів Всеукр. Науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. - с.144-156.
 36. Російська поезія України: до питання культурної самоідентифікації // VIII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національно-культурний простірУкраїни ХХІ ст.: стан і перспективи»: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2-3 червня 2010 р. – К.: НАКККіМ, 2010. – с.116-124.
 37. Етнічне та надетнічне в суспільстві й культурі України // Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України: Збірник матеріалів Всеукр. науково-практичної конференції, Київ, 29-30 вересня 2010 р. – К.: НАКККіМ, 2010. - с.186-190.
 38. До питання про зміст поняття «традиційна народна культура» // Народознавчі студії пам’яті В.Т.Скуратівського: Збірник матеріалів Всеукр. науково-практичної конференції, Київ, 21-22 жовтня 2010 р. – К.: НАКККіМ, 2010. - с. 249-257.
 39. До питання методологічних засад культурно-мистецького моніторингу в Україні // Динаміка культурологічних процесів в Україні. Зб. наукових праць. – К., Інститут культурології АМ України, 2010. – с. 117-121.
 40. До питання про культурну самоорганізацію міської інтелігенції пострадянської України (Київський досвід) // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Матеріали Всеукр. відкритої науково-практичної конференції, м. Суми, 7-9 квітня 2011 р. – Суми: Вінниченко М.Д., 2011. – с. 163-165.
 41. До питання щодо основних типів промоції мистецьких і літературних творів // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні»: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2-3 червня 2011 р., т.1 – К.: НАКККіМ, 2011. – с.139-141.
 42. До питання діяльності культурологічних об’єднань України: ресурси діяльності та їх використання // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні»: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2-3 червня 2011 р., т.2 – К.: НАКККіМ, 2011. – с.163-170.
 43. Бард-арт і його потенціал у міжкультурному синтезі // Культурна політика у контексті полікультурного світу : Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29-30 вересня 2011 р. : у 2 ч. – К. : НАКККіМ, 2012. – Ч. 1. – с. 34-37.
 44. До питання про популяризацію українського музичного фольклору / О. О. Різник // Всеукр. семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : Зб. Матеріалів семінару-практикуму та «Народознавчих студій пам’яті Василя Скуратівського»… / Редкол.: С.М.Садовенко та ін. – К.: УЦКД, 2011. – с. 353-358.
 45. До питання про бюджетне фінансування сфери культури в регіонах України / О. О. Різник // Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Українська культура : виклики сьогодення» : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упор., наук. редактор С.М. Садовенко], Київ, 31 травня – 1 червня 2012 р. – К.: НАКККіМ, 2012. – с. 44-55.
 46. Советский Нино Рота 50-х годов. Раздумья об Анатолии Лепине /А.А. Резник // Современные аспекты культурного диалога: Россия – Украина : Сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции (25 сентября 2011 г., г. Сочи) / отв. ред. А.А. Предоляк. – Краснодар, 2012. - с. 111-124.
 47. Українські мотиви у творчості А.Я. Лепіна / О. О. Різник // Народознавчі студії пам’яті В.Т.Скуратівського: зб. наук. праць [редкол. : С.М. Садовенко – голова редкол., упор., відп. за вип..; З.О. Босик – упор., відп. ред.], Київ, 23-24 жовтня 2012 р. – К.: НАКККіМ, 2012. - с. 99-103.
 48. До питання про популяризацію та популярність творів академічної музики / О.О. Різник // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття : традиції, концепції, перспективи : Зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 грудня, 2011 р. – К.: НАКККіМ, 2012. - с. 128-142.
 49. До питання про популяризацію музичної спадщини : досвід Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра / О.О. Різник // ХІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження форм культурного самовираження в умовах глобалізації» : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники : С.М. Садовенко, З.О. Босик], Київ, 28-29 травня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – с. 128-132.
 50. Творчество и личность А.Я. Лепина: вопросы популяризации творческого наследия / А.А. Резник // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття : традиції, концепції, перспективи : Зб. наукових праць (за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 грудня, 2012 р. / відп. за випуск С.М. Садовенко. – К.: НАКККіМ, 2013. - с. 67-81.
 51. Діяльність державних концертних організацій і професійних творчих колективів України у 2011-2012 роках (за матеріалами державної статистики) / О.О. Різник // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття : традиції, концепції, перспективи : Зб. наукових праць / Упор., ред. С.М. Садовенко, З.О. Босик; відп. за випуск: В. Шульгіна, І. Кузнєцова. – К.: НАКККіМ, 2014. - с. 30-52.

Основні праці з проблем державної культурної політики, виконані О.Різником у співавторстві:

 1. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд (підготовлений в рамках участі України в програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи) / Редактор-упорядник, керівник авторського колективу О.Гриценко. – К., 2007. – Розділи, підготовлені О.О. Різником: 3.3 «Виконавські мистецтва (театр, музика та ін.)» (с. 52-58), «Культурно-мистецька освіта» (с. 58-59), «Музична індустрія» (с.85-87).

Праці О.Різника, присвячені історії Києва та проблемам розвитку міста:

 1. Вулиці Києва. Енциклопедичний довідник (у співавт. з А.В. Кудрицьким і Л.А. Пономаренко). – К.: вид-во «Українська Енциклопедія ім.. М.П. Бажана», 1995. – 352 с.
 2. Київ. Топонімічний довідник (у співавт. з Л.А. Пономаренко). – К.: Павлім, 2003. – 124 с.
 3. Топонімічний ландщафт Києва і проблеми державної топонімічної політики.- Сайт Українського центру культурних досліджень МКТ України. – www.culturalstudies.in.ua/statti_1_2007.php.
 4. Понад 50 статей про музичну культуру Києва в мультимедійній енциклопедії «Київ: 1917-2002” (К.: Тримедіа, 2002).
 5. Публікації з історії Києва в київській пресі («Хрещатик», «Вечірній Київ», «Метро», «Янус-нерухомість», «АЗ о недвижимости» та ін.).

Статті в енциклопедичних виданнях:

 • “Мистецтво України. Т.1” (1995),
 • Енциклопедія сучасної України. Т.1. (2002),
 • “Золоті імена України” (2003) та ін.

Програми авторських навчальних курсів:

“Соціологія мистецтва”, “Соціологія музичної культури” (для Державної академії кадрів культури і мистецтв України, 2000 р.), “Соціологія масової культури” (для секції шоу-бізнесу Київського Національного університету культури і мистецтв, 2001 р. з подальшими переробками).

Громадська і творча праця:

 1. Дослідник історії Києва, автор низки публікацій у київській пресі з історії вулиць Києва, член Комісії з найменувань та пам’ятних знаків КМДА (у 1995-2008 рр.);
 2. Поет, автор-виконавець пісень у жанрі авторської пісні. Лауреат Всеукраїнських фестивалів авторської пісні та співаної поезії “Оберіг” (м.Луцьк, 1992, 1993 рр.). Член журі всеукраїнських фестивалів “Перлини сезону” (номінація “авторська пісня”, м.Київ, 1998 р.), авторської пісні - “Оберіг” (м.Луцьк, 1994 р.), “Українська хвиля” (м.Суми, 2001 р.), поезії - “Підкова Пегаса” (м.Вінниця, 2005, 2007 рр.).
 3. Читання авторських публічних лекцій з історії музичного мистецтва.

Персональні сайти та блоги О.О. Різника в мережі Інтернет:

 1. Сайт «Ренесансна особистість». - http://riznik.kiev.ua/
 2. Блоги:
  • http://poezia.org/ua/personnels/23;
  • http://poezia.ru/user.php?uname=riznol;
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001303520867.
 
© Олександр Різник, Київ - 2010 р.